Mariëtte BERKELMANS

°1948  -  Nederland - The Netherlands

Opleiding - Studies

In 1982 begonnen aan de Nieuwe Academie te Utrecht, dat toen hét instituut voor experimenteel kunstonderwijs was. Daarna volgden vele stages in Noord- en Zuid- Frankrijk onder de bezielende leiding van Edouard Flor. Studiereizen ondernomen naar Spanje, Marokko, Italië, Turkije en India.  Haar atelier is al vele jaren in Antwerpen.

 

In 1982, she began to study art at the Nieuwe Academie in Utrecht, The Netherlands.  At that time, the Nieuwe Academie was the leading experimental art school in The Netherlands. Also during this time, she followed a series of extensive art workshops under the direction of Eduard Flor, Master of Arts. She has made study visits at Spain, Morocco, Italy, Turkey and India. Her studio is in Antwerp since many years.

 

Exposities - Career

Deelgenomen aan verschillende groepstentoonstellingen en solotentoonstellingen in Nederland (o.a. Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Oisterwijk, Ewijk), en in België (o.a. Brussel, Antwerpen en Lanaken), Frankrijk (Mouleydier) en New York. 

 

Mariëtte has participated in several group expositions and had solo-expositions in The Netherlands (Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Oisterwijk and Ewijk), in Belgium (Brussels, Antwerp and Lanaken), in France (Mouleydier) and New York, USA.

 

Techniek - Technique

De schilderijen worden opgebouwd uit horizontale, verticale en gebogen lijnen. Laag over laag, steeds verfijnder tot iedere vierkante centimeter een schilderijtje op zichzelf is geworden; gebruikte materialen zijn ei-tempera en olieverf op doek. Het is de bedoeling, dat door het spelen met lijnen, vlakken en kleuren een trilling en straling tot stand komt, die het beeld in het centrum van het schilderij (mens, dier, bloem) in harmonie brengt met de omgeving, en eventueel versterkt.

 

Mariëtte uses a technique in the paintings where horizontal, vertical, and bent lines are built up layer over layer. This process is continuously refined until every square inch has become a little painting of its own. She uses tempera and oil paints on canvas. The objective is to create a vibration and a radiation that brings harmony to the image in the centre of the painting, this also reinforces the total concept of each piece.

 

Thema's - Medium

Het thema - mens, dier, bloem - heeft te maken met de aandoenlijkheid en kwetsbaarheid van het bestaan. In deze gruwelijke wereld van geweld ,agressie en onverdraagzaamheid zijn juist de kleine, gewone dingen de lichtpuntjes, die het leven dragelijk en soms gelukkig maken, ongeacht de tijd en plaats, waar je je bevindt, of tot welk ras, geslacht en cultuur je ook behoort. Soms vraagt dat om een vleugje ironie.

 

Many themes are used in her paintings - human beings, animals, flowers -  all related by the sensitivity and vulnerability of their existence. In our cruel world of violence, aggression, and intolerance, we find bright spots in the small, ordinary things. Regardless of place or time, these paintings transform life to a precious, almost joyful experience. They underline the irrelevance of race, sex, and religion, and this sometimes demands a grain of irony.

 

Inspiratiebronnen - Inspiration

Ook het ornament speelt een belangrijke rol in haar werk. Al eeuwenlang wordt het ornament gebruikt en vindt je dit terug in elke cultuur. Denk aan Romeinse mozaïken, islamitische motieven in moskeeën, glas en lood ramen in kerken, chinees porcelein, gegraveerd zilverwerk, borduursels en weefsels uit India, Noord- en Latijns Amerika, Afrika etc.

 

Het oudste bewijs van menselijk symboolgebruik is 77.000 jaar oud.

De neiging om te versieren heeft verschillende doelen: van pure decoratie, tot spirituele symboliek. De patronen en motieven leggen de uiteenlopende stemmingen en het veelsoortig karakter van decoraties vast, van dramatische schokeffecten tot verfijnde tederheid.

 

Met haar werk wil Mariëtte aangeven, dat ondanks alle spanningen en contrasten in onze wereld, onze culturen toch meer overeenkomsten en raakvlakken hebben dan algemeen wordt verondersteld.

 

Inspiration for Mariëtte’s work comes from ornaments which have been used for centuries in every shape and form, and from every culture e.g. Roman mosaics, Islamic motifs in mosques, colourful stain-glass windows in cathedrals, China porcelain, engraved silver, Indian embroidery, North and Latin America, Africa etc.

 

The oldest specimen of human use of symbols dated back 77,000 years where the desire to decorate had different purposes: from mere decoration to religious symbolism.

Still today, patterns and motifs define the diverse feelings and variety of character in the objects they decorate. These can be dramatic effects of shock or subtle fragility.

 

Her work is intended to show that in spite of all the tensions and contrasts in our world, there are more similarities and tangents than one thinks.